Các bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo:
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 101: ‘Sơn hà cố nhân 9’, (26.34 phút: 0:00:00 – 0:26:20)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 102: ‘Sơn hà cố nhân 10’, (25.41 phút: 0:26:20 – 0:51:45)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 103: ‘Sơn hà cố nhân 11’, (13.49 phút: 0:51:45 – 1:05:14)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 104: ‘Sơn hà cố nhân 12’, (21.1 phút: 1:05:14 – 1:26:20)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 105: ‘Sơn hà cố nhân – Kết thúc’, (47.07 phút: 1:26:20 – 2:13:24)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 106: ‘Thế giới 9: Mạt thế: Luôn là mèo của cậu’, (15.55 phút: 2:13:24 – 2:28:57)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 107: ‘Luôn là mèo của cậu 2’, (14.04 phút: 2:28:57 – 2:42:59)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 108: ‘Luôn là mèo của cậu 3’, (12.37 phút: 2:42:59 – 2:55:21)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 109: ‘Luôn là mèo của cậu 4’, (12.38 phút: 2:55:21 – 3:07:44)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 110: ‘Luôn là mèo của cậu 5’, (11.72 phút: 3:07:44 – 3:19:28)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 111: ‘Luôn là mèo của cậu 6’, (12.63 phút: 3:19:28 – 3:32:05)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 112: ‘Luôn là mèo của cậu 7’, (13.04 phút: 3:32:05 – 3:45:08)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 113: ‘Luôn là mèo của cậu 8’, (11.65 phút: 3:45:08 – 3:56:47)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 114: ‘Luôn là mèo của cậu 9’, (11.08 phút: 3:56:47 – 4:07:51)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 115: ‘Luôn là mèo của cậu 10’, (13.19 phút: 4:07:51 – 4:21:03)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 116: ‘Luôn là mèo của cậu 11’, (14.39 phút: 4:21:03 – 4:35:26)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 117: ‘Luôn là mèo của cậu 12’, (7.74 phút: 4:35:26 – 4:43:11)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 118: ‘Luôn là mèo của cậu 13’, (15.59 phút: 4:43:11 – 4:58:46)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 119: ‘Luôn là mèo của cậu 14’, (9.14 phút: 4:58:46 – 5:07:54)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 120: ‘Luôn là mèo của cậu 15’, (8.01 phút: 5:07:54 – 5:15:55)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/