Đây là mô hình nuôi gà ta thả vườn, kết hợp với nuôi gà đá và gà nòi thương phẩm, trong quá trinh nuôi mình hạn chế được tối đa dịch bệnh cũng như cách kết …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/