This is the song “Happy new year” (ABBA) in Vietnamese version.
Singer: FM band + Nhật Nguyệt band
Enjoy it n get ur own feeling of our New Year’s Day ^^

Happy new year, Vietnamese version, Chúc mừng năm mới

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/