Hình ảnh có chút bạo lực, các bạn cân nhắc trước khi xem!
Voice: Thánh Lồng Tiếng

Doremon, Doraemon, Xeko, Nobita, Xuka, Chaien, Hoạt hình, Anime, 18+

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/