Có nhiều chỗ mình dịch chưa sát so với bản gốc. Hy vọng mọi người đóng góp ý kiến giúp mình

W1, Wanna One, Happy Together

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/