“Marry me” dịch ra tiếng Việt là “Vợ người ta” à =)))))))))))))
Vtrans: Hặn
Subber: Kim

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/