Cr video by Pinoy Anime TV, KMYNSTYLE, 9marchan6, bobmu95, Lmmonbobby, Lover_BnH
Song by Huy Nam&Hoàng Yến Chibi-Ta Nói Nó Dzui
Edit by Bunny Bobby VN

Bobby, Jiwon, rapper, YG

Xem Thêm Bài Viết Giải Trí Khác: https://hansbreuer.com/giai-tri

Nguồn: https://hansbreuer.com/