Mọi người có thể cập nhật thêm những bài đánh giá chi tiết tại:

latte art, tiross, coffee, cafe, starbucks, steam, steam milk, cappuccino, heart, máy pha cà phê, home, tạo hình cà phê, milk, barista, espresso, crema, pitcher

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://hansbreuer.com/cong-nghe

Nguồn: https://hansbreuer.com/