Seimei lv 35, Kappa 5 sao, Ngự Hồn 4 sao + 15!!! Def kết giới lỗi tăng 500% DMG!!! FB:

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Mẹo Vặt Khác: https://hansbreuer.com/meo-vat

Nguồn: https://hansbreuer.com/