hướng dẫn giải tin chuyên ngành:
chuyển đổi giữa các hệ số nhị phân, bát phân, hex, thập phân
thực hiện cộng trừ nhân chia trong các hệ số
thực hiện phép nor, or… trong fuction

nhất it

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://hansbreuer.com/cong-nghe

Nguồn: https://hansbreuer.com/