Các bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo:
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 61: ‘Trong lòng người có quỷ 5’, (27.43 phút: 0:00:00 – 0:27:25)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 62: ‘Trong lòng người có quỷ 6’, (27.85 phút: 0:27:25 – 0:55:16)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 63: ‘Trong lòng người có quỷ 7’, (27.69 phút: 0:55:16 – 1:22:58)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 64: ‘Trong lòng người có quỷ 8’, (27.87 phút: 1:22:58 – 1:50:51)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 65: ‘Trong lòng người có quỷ 9’, (14.84 phút: 1:50:51 – 2:05:41)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 66: ‘Trong lòng người có quỷ 10’, (13.16 phút: 2:05:41 – 2:18:51)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 67: ‘Trong lòng người có quỷ – Kết thúc’, (42.52 phút: 2:18:51 – 3:01:22)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 68: ‘Thế giới 6: Tinh tế: Nam sủng của nữ vương’, (42.13 phút: 3:01:22 – 3:43:30)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 69: ‘Nam sủng của nữ vương 2’, (40.23 phút: 3:43:30 – 4:23:44)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 70: ‘Nam sủng của nữ vương 3’, (19.65 phút: 4:23:44 – 4:43:22)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 71: ‘Nam sủng của nữ vương 4’, (23.59 phút: 4:43:22 – 5:06:58)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 72: ‘Nam sủng của nữ vương 5’, (44.31 phút: 5:06:58 – 5:51:16)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 73: ‘Nam sủng của nữ vương 6’, (28.24 phút: 5:51:16 – 6:19:30)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 74: ‘Nam sủng của nữ vương 7’, (25.5 phút: 6:19:30 – 6:45:00)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 75: ‘Nam sủng của nữ vương 8’, (26.3 phút: 6:45:00 – 7:11:18)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 76: ‘Nam sủng của nữ vương 9’, (25.72 phút: 7:11:18 – 7:37:01)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 77: ‘Nam sủng của nữ vương 10’, (25.64 phút: 7:37:01 – 8:02:39)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 78: ‘Nam sủng của nữ vương 11’, (25.77 phút: 8:02:39 – 8:28:26)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 79: ‘Nam sủng của nữ vương 12’, (26.53 phút: 8:28:26 – 8:54:57)
Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo – Chương 80: ‘Nam sủng của nữ vương 13’, (23.52 phút: 8:54:57 – 9:18:29)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/