Các bước đăng ký:
1. Làm 01 thẻ Visa/ MasterCard/ AmericanExpress và nạp sẵn $99
2. Tạo Apple ID
3. Đăng ký tài khoản Apple Developer
4. Kích hoạt tài khoản, hoàn tất đăng ký
Thank you and best regards
————————————————————-

Name : Nguyễn Cao Cường
Mobile : +84 388 566 757
Job : iOS Developer
Add : Thai Nguyen City, Vietnam
Web :

You think it, We do it !

apple developer

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/