Phần mềm sử dụng: picarts
Phần 1: Clean text.
Thực hiện video bởi: Rannie (Thiên Mạc)
(*) Dành cho những bạn không có điều kiện sử dụng phần mềm pts trên máy tính.

edit, manga, truyện tranh, picarts

Xem Thêm Bài Viết Giải Trí Khác: https://hansbreuer.com/giai-tri

Nguồn: https://hansbreuer.com/