Buổi 2: Giới thiệu phương pháp Cơ học và các Lệnh trong công tác huấn luyện chó. Ngoài phương pháp Cơ học còn 6 phương pháp huấn luyện chó khác nhau

Thiếu tá Hà Xuân Hoàng HD & HL Chó Nghiệp Vụ, Kênh chia sẻ phương pháp huấn luyện chó nghiệp vụ.
Mục đích: Hướng dẫn cộng đồng yêu cún Việt Nam những kiến thức nuôi dạy và huấn luyện cún biết nghe lời.
Chịu trách nhiệm hướng dẫn: Thiếu tá Hà Xuân Hoàng – Huấn luyện viên Chó Nghiệp vụ Quân sự và Dân sự với 28 năm kinh nghiệm.
Ban đầu kênh có tên là EM LÀ ỦN nhưng vì tính chất của công việc sau này, tên kênh được đổi lại thành Thiếu tá Hà Xuân Hoàng HD & HL chó nghiệp vụ.

Liên hệ và hỗ trợ:
_ ĐĂNG KÝ KÊNH tại link:
_ Fanpage:
_ Email: haxuanhoang101272@gmail.com
_ Facebook cá nhân:
#huanluyencho #chonghiepvu #thieutahaxuanhoang

chó,ủn, huấn luyện chó, chó ta, chó cỏ, cách huấn luyện chó, cách huấn luyện chó con, dạy chó, dog, thiếu tá, huấn luyện chó ta, huấn luyện chó tại nhà, học cách huấn luyện chó, huấn luyện chó nghiệp vụ, dạy huấn luyện chó, chó huấn luyện, chó khôn, chó ngoan, chó thông minh, chó nghe lời, huấn luyện cún, hl chó, chó nghiệp vụ, Thiếu tá Hà Xuân Hoàng HD & HL Chó Nghiệp Vụ, buổi 1

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/