Các học sinh lớp 4 ở miền núi Thanh Hóa trong tiết trả bài văn miêu tả đồ vật. Các em rất hồn nhiên, ngây thơ. Giáo viên đọc bài văn của các bạn mà các em viết liên tục bật cười. Xem và thấy rất vui vẻ. Học sinh viết văn bá đạo không thể nhịn cười

Học sinh viết văn bá đạo không thể nhịn cười, hài bá đạo, hai, Hài, không thể nhịn cười

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/