máy tien , mini dai 80cm, rộng 35cm, mân cặp 100mm, lỗ thông 33mm, chiều dài chống tâm 350mm, có chức năng tiện ren, tiện côn, xem máy di an bình duong,
– 4d trần thi xanh, dĩ an, bình dương.

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://hansbreuer.com/cong-nghe

Nguồn: https://hansbreuer.com/