MC: Hà Cảnh, Lý Duy Gia, Tạ Na, Đỗ Hải Đào, Ngô Hân, Hoàng Minh Hạo. Khách Mời: Thành Nghị, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư, Lâm Vũ Thân, Hoàng Minh Hạo …

[vid_tags]

Xem Thêm Bài Viết Thú Nuôi Khác: https://hansbreuer.com/thu-nuoi

Nguồn: https://hansbreuer.com/